Stoltze
Media & IT

Permanent solution to temporary challenge™

Stoltze Media & IT är en behandlingsenhet som fokuserar på den informationsteknologiska utvecklingen. I vårat arbete registrerar vi primärt utvecklingen som sker inom transportväsendet.

Permanent solution to temporary challenge™

Stoltze Media & IT är en behandlingsenhet som fokuserar på den informationsteknologiska utvecklingen. I vårat arbete registrerar vi primärt utvecklingen som sker inom transportväsendet.

Allt som enheten skickar och tar emot på internet färdas via routern – det är i grunden porten till internet från datorn. Här avgörs åtkomst. Detta kan liknas med ett fartyg som lägger till för att lossa eller lasta - pappersarbetet vid första tillfälle behöver inte repeteras. Denna domän lagrar ingen data lokalt på enheten och förlitar sig därmed på anslutning från porten.